• Železarska cesta 8, 3220 Štore
 • 03/780-55-80
 • stopar.lb@siol.net

Reference

Objekti v SLOVENIJI:
 • Vgradnja elementov v montažne hiše proizvajalca Riko Hiše d.o.o.
 • FERI (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor
 • Stanovanjski objekt Botin 3000 d.o.o. Štore
 • Velenje-Gorenje, objekt gostinstvo
 • Dom upokojencev-Sevnica (rekonstrukcija)II.del
 • Kompleks stanovanjskih hiš-Lesce
 • Poslovna zgradba Rajgič-Skakovci
 • Objekt na smučarski skakalnici-Velenje
 • Dom upokojencev-Sevnica (rekonstrukcija)I.del
 • Objekt Vigitrans d.o.o.-Žalec
 • Poslovno-proizvodni objekt Bosio Štore
 • Poslovno-proizvodni objekt Alpos Šentjur
 • Poslovna zgradba Gradis Celje/Bukovžlak
 • Energetika Petrol Štore - objekt transformatorska postaja
 • Prizidek proizvodnega objekta Paron d.o.o. Laško
 • Peugeot/Avto Igor Velenje - poslovno-servisni objekt
 • Osnovna šola Kompole
 • DARS/Hudournik d.o.o. - objekti vodohramov na AC Celje7Ljubljana
 • Stanovanjski objekt Zid Gradnje d.o.o. Nova Gorica
 • Stanovanjska Zadruga Prostand/Stanovanjski sklad RS - najemniška stanovanja Lipa Štore
 • Stanovanjski objekt Banovšek Štore
 • Objekt veterinarska postaja Šentjur
 • Osnovna Šola Artiče II.del
 • Rekonstrukcija objekta Vila Titania Bled
 • Rekonstrukcija podstrešja OŠ Hruševec, Šentjur
 • Poslovno-obrtni objekt Podrepšek s.p. Štore
 • Poslovno-obrtni objekt Tojnko s.p. Šentjur
 • Poslovno-proizvodni objekt Elmar d.o.o. Žalec
 • Osnovna šola Šmartno ob Paki (del rekonstrukcije)
 • Osnovna šola Gomilsko
 • Osnovna šola Artiče
 • Apartmajski objekt Imeno/Podčetrtek
 • Poslovno-obrtni objekt Grajžl, Šentjur
 • Poslovni objekt Komunala Laško
 • Stanovanjski bloki - Lamele, Debro v Laškem 
 • Osnovna šola Liboje
 • NLB d.d.; PE. Velenje
 • Poslovno-proizvodni objekt TGL d.o.o.; Pristava pri Mestinju
 • Poslovno-proizvodni objekt PETROL ENERGETIKA d.o.o.; Štore
 • ter več sto novogradenj stanovanjskih hiš in posameznih zamenjav elementov pri rekonstrukcijah.
 
Objekti v NEMČIJI:
 • Stanovanjski bloki Bauvens-München, 1050 elementov
 • Stanovanjsko naselje Brodt+Zaitman Ingolstadt, 1500 elementov
 • Hotel Lechner Unterföhring, 125 elementov
 • Stanovanjsko naselje Klimaschevski Unterföhring, 300 elementov
 • Stanovanjsko naselje Deimel Ismaning, 380 elementov
 • Stanovanjski bloki Bauvens-München, 3200 elementov
 • Stanovanjsko naselje Eigenheimbau Ismaning, 1400 elementov
 • Hotel in poslovni objekt Dipak, 1600 elementov
 • Lastniška stanovanja Ascheim (vrstne hiše), 250 elementov
 • Stanovanjsko naselje Knapperbuchstrasse-München, 180 elementov
 • Stanovanjsko naselje Bruno Walter Ring-München, 120 elementov
 • Stanovanjsko naselje Stauffenbergstrasse-München, 400 elementov
 • Stanovanjska skupnost Klimaschewski-München, 500 elementov
 • Hotel Kargl Unterföhring, 90 elementov
 • Nunski samostan Karitas-München, 150 elementov
 • Dijaški domovi Kirchenbauamt-Rosenheim, 200 elementov
 • Stanovanjski bloki Lena Christ-München, 350 elementov
 • Olimpijsko naselje München, cca.150 elementov
 • Lastniška stanovanja Ismanig (vrstne hiše), 1250 elementov
 • Stanovanjska skupnost HV Teichman-München, 600 elementov
 • Stanovanjska skupnost HV Schober-München, 900 elementov
 • Stanovanjska skupnost Deutschlbau-Nürnberg, 750 elementov
 • Policijska postaja Unterföhring
 • Nemška pošta-Lerchenauer See, 50 elementov
 • Apartmajsko naselje Tietz-Hasenbergl, 180 elementov
 • in preko 2000 individualnih strank preko našega poslovnega partnerja v Münchnu (skupne montaže ali samo dobava do objekta);