• Železarska cesta 8, 3220 Štore
  • 03/780-55-80
  • stopar.lb@siol.net

Opozorilo po ZIsRPS


STOPAR Design d.o.o. obiskovalce spletne strani ter potencialne in že obstoječe stranke, ki imajo status potrošnika v smislu prvega odstavka 4. člena ZIsRPS, v skladu s tretjim odstavkom 32. člena ZIsRPS obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko prične v skladu s tem zakonom. Morebitni spori se v primeru, da jih stranki ne uspeta rešiti sporazumno, rešujejo pred pristojnim sodiščem.