• Železarska cesta 8, 3220 Štore
 • 03/780-55-80
 • stopar.lb@siol.net

Montaža PVC oken

Montaža PVC oken po SISTEMU RAL
 • Montaža stavbnega pohištva je zahteven postopek od katerega zavisijo trajne trdnostne lastnosti konstrukcij objektov, vnos in zadrževanje vlage v objektu, toplotna prehodnost zunanjih sten z vgrajenim stavbnim pohištvom (izolativnost) in posledično toplotne izgube v hladnih letnih časih (ali prekomerna akumulacija toplote v objektu - poleti), ter kvaliteta bivanja v objektih.
 • Poleg fiksiranja stavbnega pohištva v zidne odprtine, to je vijačenje oken/vrat in zalivanja fug med stavbnim pohištvom in zidom, da se zagotovi predpisana statična stabilnost, je pomenbna tudi uporaba tesnilnih materialov, ki zagotavljajo predpisane minimalne toplotne izgube, zrakotesnost, vodotesnost, paroprepustnost in končno tudi prehod zvoka - hrupa v ali iz objekta.
 • Način montaže po sistemu RALzagotavlja gornje zahteve na sledeči način - na podboje oken/vrat se namestipo celotnem obsegu ( v prerezu gledano od notranje površine podboja proti zunanji ) po predpisanem vrstnem redu:
  • navznoter paronepropustna folija,
  • poliuretanska pena za fiksiranje,
  • trajnoelastičen predkomprimiran ekspandirni trak,
  • paroprepustna folija zunaj.

Pogoj za izvedbo montaže so seveda tudi primerno obdelane zidarske odprtine (primerna zglajenost in ravnost površin). Glede na zahtevnost postopka RAL vgradnje, so naši monterji primerno usposobljeni, montaža pa se zaradi zahtevnosti in vgrajenih specijalnih materialov izvaja le po naročilu stranke!

Montaža PVC oken
Montaža PVC oken